Produkter


Vi är återförsäljare för Ecotech - som är ett svenskutvecklat minireningsverk tillverkat i Övertorneå. Vi är även återförsäljare för St. Hippolyt - som har konceptet att fodra som naturen själv. Prestation, motivation och hälsa – det är uttryck för en frisk och välfungerande häst. Basfoder, prestationsfoder, avelsfoder, mineraler, fibrer och andra tillskott.

Ecotech Ecobox

Minireningsverk är en enkel och smart tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Det är en både lättskött och miljövänlig avloppsteknik för villor och fritidshus. Tekniken i minireningsverk är densamma som i stora kommunala anläggningar. Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, öven kallat BOD.


Läs mer

Rewatec - Vattenåtervinningssystem

Vatten är liv och ett hållbart användningsätt av det viktigaste element vi har handlar inte bara om miljömedvetenhet. Att spara dricksvatten innebär att du sparar pengar samtidigt som du skyddar miljön.


Sedan starten 1993 har Premier Tech fokuserat på kärnområdena för regnvattenåtervinning och avloppsteknik. Tanken är att det skall vara givet att använda våra vattenresurser på ett hållbart sätt, även för ägare av enskilda hushåll och fritidshus. Regnvatten och avloppssystem har blivit vanliga för privata hem.


Läs mer


St. Hippolyt

St. Hippolyt har gjort det till sin uppgift att „fodra som naturen själv“. Det vill säga att utveckla, utforska och hela tiden anpassa fodringskonceptet till hästens olika livssituationer, tillsammans med de senaste vetenskapliga rönen. Därför har det breda sammansatta St. Hippolyt-teamet bestående av

veterinärer, agronomer, biologer, nutrionister samt tränare dagligen en dialog med hästägare, uppfödare, ryttare, kuskar, veterinärer, forskare och andra experter från ridsporten för att vår partner, hästen, ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.


Läs mer