Ecotech

Det är enkelt att rädda Sveriges vattendrag, åtminstone när det gäller rening av enskilt avlopp. Ecobox renar utan kemikalier!

ECOBOX SMALL

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett, bad, disk och vatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att Ecotech satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk, så finns deras större modell Ecobox Bio.


Minireningsverket Ecobox Small – perfekt för ett hushåll.


Båda Ecotechs minireningsverk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De tar inte upp fukt och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader. Det ska jämföras med markbaserade avloppstekniker som håller högst 5-7 år.

Verket är en hyllning till enkelheten och är ett näst intill underhållslöst föredöme. Den kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99,999 %. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.


Läs mer

Minireningsverket Ecobox

Small

CE-märkt

Fri från kemikalier

Ersätter trekammarbrunn

Ersätter infiltration och markbädd

Integrerad bakterierening

Kompakt yttre

Inga rörliga delar

All rening i samma enhet

Lätt att installera

Enkel att sköta

Hög driftsäkerhet

Flera decenniers livslängd

Överträffar Naturvårdsverkets reningskrav

Ecobox Small fakta

1 hushåll (5 personer)

Installation kräver grävare och elektriker

Tillverkad i återvinningsbar HD-polyeten

Överträffar Naturvårdsverkets reningskrav:

>90% BOD

>90% Fosfor

>50% Kväve

99,999% bakterierening (högt smittskydd)

Höjd: 1400mm (botten till kant) 550 mm kant till lock, förlängning med ytterligare 600 mm finns.

Diameter: 2300 mm

Tank: 300 kg

Fosforfilter: 500 kg

Anslutning: 230V

Effekt: 50 W

Energiförbrukning: 450 kWh/år

3-års tillverkningsgaranti

Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat i Övertorneå.

Minireningsverket Ecobox BDT

För normal och hög skyddsnivå

Inga reglersystem

Inga förbrukningsmaterial

Enbart självfall – inga cirkulationspar

Allt integrerat i en enhet – snabb installation

Låg driftkostnad

Tar hand om allt bad-, disk- och tvättvatten

Enkel slamtömning

Behöver aldrig grävas om

ECOBOX BDT

För dig som inte har vattentoalett.

Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk- och tvättvatten utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox BDT är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att Ecotech satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.


I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och inga markbäddar eller infiltrationer behöver anläggas efter Ecobox BDT. Allt för att göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.

Verket är enkelt och näst intill underhållslöst. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.


Läs mer

ECOBOX BIO - 2 - 3 - 4

För flera hushåll tillsammans.


Ett pålitligt reningsval då ett mindre bostad- eller fritidshusområde (2-3-4 hushåll) vill dela på en gemensam anläggning. Reningsverket renar förorenat avloppsvattnet effektivt från BOD, kväve, fosfor samt smittspridande mikroorganismer. Utsläppsvattnet håller samma kvalitet som badvatten vid insjöar och kräver ingen efterpolering.

Det innebär att Ecobox Bio - 2 - 3 - 4 klarar sig gott och väl utan markbädd och infiltration. Reningsverkets funktioner är integrerade i två enheter för att förenkla installation och placering. Tekniken vi använder är helt fri från kemikalier, pumpar och reglersystem i själva vattenmiljön. Ecobox Bio - 2 - 3 - 4 är CE-märkt och uppfyller den högsta reningsnivån i Sverige.


Läs mer Bio - 2


Läs mer Bio - 3


Läs mer Bio - 4

ECOBOX LARGE

För samfälligheter och campingar


Ett mångsidigt reningsverk som har kapacitet att rena avloppsvatten för samfälligheter och campingar utan några som helst problem. Behövs större reningskapacitet går det att koppla samman flera enheter då avloppssystemet är fullt utbyggbart. Inga kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem med givare eller vippor används under själva reningsprocessen. Allt vatten strömmar genom reningsstegen med självfall. Ecotech utformar anläggningen, gör beräkningar och anpassar systemet för varje specifikt uppdrag. Ecobox Large uppfyller den högsta reningsnivån i Sverige.


Läs mer

ECOBOX XL

Större områden


När det gäller reningsverk till större fritidshusområden, turistanläggningar och mindre samhällen så kan Ecotech offerera totallösningar från projektering till färdig anläggning. Ecobox XL har kapacitet att rena avloppsvatten från 300 till 10 000 invånare (systemet är utbyggbart). Reningstekniken bygger på biomattor som ger en mycket låg energiförbrukning och hög reningsgrad.


Läs mer