ECOBOX SERVICEAVTAL


Vår service sträcker sig långt efter installation

För att säkerställa att ditt reningsverk fungerar optimalt behöver den regelbunden omsorg och tillsyn. I samband med installation får du information om hur verket ska skötas på bästa sätt. Ofta kräver kommunen att det ska finnas ett serviceprotokoll för att säkerställa reningsfunktionen. Därför har du möjlighet att teckna ett serviceavtal med funktions- och driftsgaranti till ett fast pris.


I det fasta priset ingår service och reservdelar. Vid besiktningen 1-4 gånger per år (beroende på verk och kapacitet) ser vi, som servicetekniker, till att dokumentera eventuella avvikelser samt vidta underhållsåtgärder i enlighet med serviceprotokollet. Serviceavtalet gör att du kan känna dig trygg med att reningsverket fungerar som det är tänkt. Ett serviceavtal säkerställer inte bara verkets funktioner utan förlänger även anläggningens livslängd!Vid en servicebesiktning kontrolleras följande:

Den utgående syresättningen säkerställs

Att pH-värdet är på rätt nivå

Slamnivån i trekammarstegen

Biohuden samt slamnivån i biostegen

Luftningsfunktionen

Servicebrunn och luftpump

Allmän okulärbesiktning

Kontakta oss!


Har Du några frågor?

Vill Du ha prisuppgifter?

Boka tid för kostnadsfritt hembesök?

Teckna servicavtal?

Eller bara prata lite skit?


Fyll i kontaktformuläret här till höger!


Eller ring oss på 076 - 136 53 99.