Rewatec - Vattenåtervinning


Vatten är liv och ett hållbart användningsätt av det viktigaste element vi har handlar inte bara om miljömedvetenhet. Att spara dricksvatten innebär att du sparar pengar samtidigt som du skyddar miljön.

Rewatec F-line Basic (Garden 1.5)

System för bevattning av till exempel trädgård. Smart Automatpump, start-stop funktion/Gardenapump. Silfong för inkommande vatten för enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Lock med integrerade Gardenakopplingar.Tanken är på 1500 liter som standard men kan uppgraderas till 3000, 5000 eller 7000 liter. Dessa tankar är modulära, alltså är det enkelt att bygga ut sitt system efter behov. Bara att gräva ned, ansluta en hängränna och börja vattna! F-line Basic (Garden 1.5 - 1500 liter)


Komplett regnvattensystem 

för trädgården


Sedan starten 1993 har Premier Tech fokuserat på kärnområdena för regnvattenåtervinning och avloppsteknik. Tanken är att det skall vara givet att använda våra vattenresurser på ett hållbart sätt, även för ägare av enskilda hushåll och fritidshus. Regnvatten och avloppssystem har blivit vanliga för privata hem.

Sedan 2014 har Rewatec integrerats i den globala Premier Tech-gruppen. Det kanadensiska familjeföretaget sysselsätter cirka 4 200 personer i 25 länder inom jordbruks-, förpacknings- och miljöteknik.


Läs mer

Rewatec tillverkas i Tyskland för att klara av våra skandinaviska klimat.

Rewatec F-line McRain

System för exempelvis wc, tvätt- och diskmaskin samt för bevattning. Smart Automat pump, start-stopfunktion/Leader Pump. Sifon och silfong för inkommande vatten, enkel rengöring. Utgående vattenleds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Tanken är på 1500 liter, men kan uppgraderas till 3000, 5000 eller 7000 liter.


Systemförändring krävs i huset där ex wc etc går via regnvattenåtervinning. Installation för wc är en enkel installation.


Läs mer

 Rewatec

För alla typer av marker, behov och platser.   

Rewatec har flera olika typer och storlekar av tankar. Detta för att kunna anpassa sig så bra som möjligt efter marknadens efterfrågan. Det finns tankar som är anpassade för alla typer av marker, behov och platser. 

 

 Vi har;

lock som tål ett axeltryck på 3,5 ton, 

olika typer av gårdspumpar som placeras ovan mark,

lock som har en slangvinda monterad undertill - bara öppna och dra ut slangen & börja vattna,

olika typer av vattenutkastare,

vattenkannor som fylls direkt via kranen i tanken 

och mycket annat. 

 

 Vill Du veta mer om vilka alternativ som passar Dig och Din fastighet så kontakta oss!

 

Läs mer